Analiza Pola Sił

1. Opis Narzędzia

Celem Analizy Pola Sił jest określenie aspektów przeciwdziałających zaistnieniu pożądanej zmiany.
APS jest techniką, która wykorzystuje twórcze myślenie zespołu do analizy czynników powstrzymujących zaistnienie zmiany w organizacji  na etapie projektowania zmiany jak podczas trudności w implementacji.
Wykonana APS może być bazą do opracowania planu działań ograniczających ryzyko porażki we wdrożeniu zmiany
Metoda opiera się na teorii istnienia równowagi sił utrzymujących status quo.
Jeżeli ta równowaga zostanie naruszona zmiana będzie mogła nastąpić.

2. Procedura

  1. Określ pożądane wydarzenie, efekt
  2. Przeprowadź burzę mózgów poszukując sił pozytywnych, powodujących to pożądane wydarzenie, efekt
  3. Przeprowadź burzę mózgów poszukując sił negatywnych, przeciwdziałających zaistnieniu tego wydarzenia, efektu
  4. Przeprowadź dyskusję i analizę – w jaki sposób usunąć lub zredukować poszczególne siły negatywne.

Uwaga: Nie skupiamy się na wzmacnianiu sił pozytywnych ponieważ może to spowodować efekt obronny sił negatywnych.

3. Przykład:

Moim celem jest: „Schudnięcie o 10 kg w ciągu 6 – miesięcy”

4. Przedmiotem dalszej analizy, planowania i działania będzie:

  1. W jaki sposób zmniejszyć oddziaływanie sił negatywnych? (opisz to)
  2. Jakich zmian dokonam? (Przygotuj plan)
  3. Wprowadź zmiany w życie.
  4. Po pewnym czasie, oceń efekty wprowadzonych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anti-Spam Quiz: